Çevre Politikamız Doğayı Korumak Ve Sağlıklı Nesiller Yetiştirmek Için “Sürdürülebilir Çevre” İlkesiyle Hareket Ederek Tüm Çalışanların Katılımıyla Uyguladığı Çevre Yönetim Sisteminin Etkinliğini Sağlıyoruz.

Bu doğrultuda oluşturduğumuz Çevre Politikamız:

  • Çevreye saygılı olmak, çevre duyarlılığını özümsemek ve yaygınlaştırmak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan direkt ve endirekt çevresel etkileri kontrol altında tutmak,
  • Çevreyle ilgili tüm yasal düzenlemeleri duyarlılıkla izlemek ve gereklerini yerine getirmenin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen sürdürülebilirlik programlarını sürekli takip etmek,
  • Çevreyle bağlantılı ilgi gruplarıyla birlikte daha yaşanabilir ve sürekliliği sağlanabilir bir dünyanın yaratılmasını sağlamak,
  • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirme bilinciyle hareket ederek, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak,
  • Çok yönlü iletişimi teşvik ederek, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın farkındalık ve gelişimine katkıda bulunmak.

ÇEVRE İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SORUMLULUK

İnsanlığa ve doğaya karşı sorumlu davranışı bir hedef olarak kabul edip sürekli gelişme arayışındayız.

Hedeflerimiz; doğal kaynaklar üzerindeki baskının, emisyon ve enerji tüketiminin azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması, ham maddeler ve dahili proseslerimizin yanı sıra müşterimiz tarafından kullanılan ürünlerimizin daha iyi bir eko-uyumluluğunu içerir. Günümüzde sunulan birçok ürünümüz, işletme maliyetlerini düşürmeye, atık üretimini önlemeye veya azaltmaya, enerji tasarrufu yapmaya ve bertaraf etme ve yeniden işleme ihtiyacını azaltmaya yardımcı olabilir.