Our Environmental Policy Acting with the principle of “Sustainable Environment” in order to protect nature and raise healthy generations, we ensure the effectiveness of the Environmental Management System implemented with the participation of all employees.

Our Environmental Policy we have created in this direction:

  • To be respectful to the environment, to internalize and spread environmental awareness,
  • Keeping the direct and indirect environmental effects arising from our activities under control,
  • To monitor all legal regulations related to the environment sensitively and to fulfill their requirements, as well as to constantly follow the national and international sustainability programs,
  • Ensuring the creation of a more livable and sustainable world together with interest groups related to the environment,
  • Acting with the awareness of constantly improving our environmental performance, to leave a livable world to future generations,
  • To contribute to the awareness and development of our employees, customers and all our stakeholders by encouraging multidimensional communication.

SUSTAINABILITY AND RESPONSIBILITY FOR THE ENVIRONMENT

We accept responsible behavior towards humanity and nature as a achive and seek continuous improvement.

Hedeflerimiz; doğal kaynaklar üzerindeki baskının, emisyon ve enerji tüketiminin azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması, ham maddeler ve dahili proseslerimizin yanı sıra müşterimiz tarafından kullanılan ürünlerimizin daha iyi bir eko-uyumluluğunu içerir. Günümüzde sunulan birçok ürünümüz, işletme maliyetlerini düşürmeye, atık üretimini önlemeye veya azaltmaya, enerji tasarrufu yapmaya ve bertaraf etme ve yeniden işleme ihtiyacını azaltmaya yardımcı olabilir.